Bijstandsuitkering, erfenis snel melden

19 september 2019

Voor mensen die niet in hun onderhoud kunnen voorzien, bestaat de mogelijkheid om een bijstandsuitkering aan te vragen. Maar wat gebeurt er als u een uitkering heeft en plots een erfenis krijgt?

Gevolgen erfenis

Door de erfenis krijgt u een eigen vermogen. Als dat boven het toegestane zogenaamde ‘vrij te laten vermogen’ uitkomt bent u verplicht dat aan de uitkeringsinstantie door te geven. Voor een alleenstaande is het vrij te laten vermogen € 6.120 en voor gezinnen € 12.240. Komt uw vermogen daarboven, dan wordt uw uitkering lager vastgesteld of zelfs gestopt.

Onlangs moest de Centrale Raad van Beroep oordelen over de situatie van een kleinzoon die een legaat van een geldbedrag ontving van zijn oma. De uitkering van het legaat vond pas anderhalf jaar na het overlijden van de oma plaats. De kleinzoon moest een flink bedrag van zijn bijstandsuitkering terugbetalen. Had hij direct na overlijden van zijn oma het legaat gemeld dan had hij rekening kunnen houden met de terugbetaling.

Mogelijk opgelegde boete

Ook het niet doorgeven van een erfenis kan, als de uitkeringsinstantie er achter komt, tot problemen leiden, zoals een opgelegde boete. Ook het verwerpen van een erfenis is niet altijd de oplossing. De uitkeringsinstantie kan dan concluderen dat u onnodig een beroep doet op de bijstand, u had immers een erfenis kunnen hebben. U zult een verwerping dus wel moeten motiveren als er een bedrag te erven valt. En heeft u eenmaal een erfenis verworpen dan is dat niet meer te herstellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de bijzonderheden van een erfenis voor een uitkeringsgerechtigde, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Bron: Notamail 2 augustus 2019, nr. 173.