Erfenis

Wat te doen bij een nalatenschap? 

Erfenis

Wat te doen bij een nalatenschap? 

Als erfgenaam verantwoordelijk

Een naaste komt te overlijden en jij bent opeens erfgenaam. Dit heeft grote gevolgen want vanaf dat moment ben je volgens het erfrecht verantwoordelijk voor de nalatenschap. Anders gezegd: je bent verantwoordelijk voor zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Daar komt heel wat bij kijken. van Gogh notarissen & adviseurs is gespecialiseerd in het begeleiden van nalatenschappen. Wij bieden je daarvoor een breed pakket, waaruit je zelf keuzes kunt maken. Door het samenspel van onze professionals wordt de nalatenschap onder toezicht van de notaris op een professionele en efficiënte wijze behandeld.

Monique Rombouts

notaris

Meer informatie over erfenis Van Gogh Notarissen & Adviseurs Zundert.

Erfgenaam zijn: wat betekent dat?

Deskundige hulp bij de afwikkeling van de erfenis

Begeleiding als de communicatie onderling niet vanzelf gaat

Onze deskundige hulp bij nalatenschappen

 • Om een nalatenschap te kunnen afwikkelen heb je een verklaring van erfrecht nodig. Onze notaris stelt die op.
 • Gaat de communicatie tussen de erfgenamen onderling niet vanzelf? Wij begeleiden het proces als intermediairs en zorgen dat de afwikkeling van de nalatenschap kan worden opgestart of worden doorgepakt.
 • De boekhouding van de nalatenschap is flink. Dit kun je zelf blijven doen of wij nemen die van je over. Wij schrijven alle instanties aan (waaronder banken) om hen op de hoogte te brengen van het overlijden. Zaken worden dan door ons kantoor met hen afgehandeld, zoals:
  • Het verifiëren, opzeggen en/of verwijderen van diverse website- en emailaccounts
  • Het benaderen van eventuele schuldeisers. Met hen en/of de deurwaarder gaan wij oplossingsgericht in gesprek en zaken afhandelen
  • Het doen van de aangifte erfbelasting
  • Het doen van de aangifte(n) inkomstenbelasting
  • Het opstellen van de boedelbeschrijving
  • Waar nodig rekening en verantwoording afleggen bij de Rechtbank
  • Het tot een minimum beperken van de administratie van de nalatenschap (dat bereiken wij door standaardisering en een efficiënte professionele aanpak (zie ook mijnerfenis.nl)
 • Tot slot kunnen we ook begeleiden en bemiddelen bij:
  • opruimen en (laten) verkopen van de inboedel
  • het (laten) ontruimen en/of schoonmaken van de woning
  • de diverse taxaties
  • de verkoop van de woning
  • de verkoop van overige onroerende zaken
  • beheer van (on)roerende zaken

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bel of mail ons voor al jouw vragen!

Veelgestelde vragen

Een executeur is iemand die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Volgens de Invorderingswet is de executeur hoofdelijk aansprakelijk. 

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is het afwikkelen van een erfenis en een testament niet meer wat het ooit geweest is. De juridische positie van de betrokkenen bij de erfenis heeft ingrijpende wijzigingen ondergaan. Er zijn steeds meer procedures, waarin de executeur wordt aangesproken. Een rol die je dus niet mag onderschatten! 

(Verwachte) onenigheid is een reden waarom het steeds vaker voor komt dat onze notaris wordt benoemd tot executeur in het testament of dat hij wordt inschakelt bij de uitvoering van de taken van de reeds benoemde executeur. Zijn onpartijdigheid en kwalificatie geeft vertrouwen. 

Wij maken gebruik van Mijnerfenis.nl 

Het goed afhandelen van uw erfenis bestaat uit drie onderdelen: Emoties managen, procedures volgen en afhandelen.

Het goed afhandelen van uw erfenis bestaat uit drie onderdelen: Emoties managen, procedures volgen en afhandelen.

Het goed afhandelen van uw erfenis bestaat uit drie onderdelen: Emoties managen, procedures volgen en afhandelen.

Het goed afhandelen van uw erfenis bestaat uit drie onderdelen: Emoties managen, procedures volgen en afhandelen.

Wij zijn ingeschreven in het register van notarissen bij de KNB.