Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.vgogh.nl/wp-content/plugins/types/vendor/toolset/types/embedded/classes/path.php on line 87

Het leven voorbij

Erfenis

Als een naaste of familielid komt te overlijden, kunt u opeens te horen krijgen dat u als erfgenaam bent aangewezen. Dit heeft voor u behoorlijke gevolgen aangezien u op dat moment volgens het erfrecht verantwoordelijk bent voor het nalatenschap. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor zowel de bezittingen als de schulden van de overledene.

Fase 1
De verklaring van erfrecht. Deze is benodigd om de nalatenschap te kunnen afwerken;

Begeleiding / hulp in de communicatie bij de erfgenamen onderling, zodat de afwikkeling van de nalatenschap kan worden opgestart of worden doorgepakt.

Fase 2
De boekhouding van de nalatenschap. Dit kunt u (onder onze toezicht) zelf blijven doen of wij nemen die van u over;

Wij schrijven alle instanties aan (waaronder banken) om hen op de hoogte te brengen van het overlijden. Zaken worden dan door ons kantoor met hen afgehandeld, zoals:

 • Het verifiëren, opzeggen en/of verwijderen van diverse website- en emailaccounts;
 • Het benaderen van eventuele schuldeisers. Met hen en/of de deurwaarder gaan wij oplossingsgericht in gesprek en zaken afhandelen;
 • Het doen van de aangifte erfbelasting;
 • Het doen van de aangifte(n) inkomstenbelasting;
 • Het opstellen van de boedelbeschrijving;
 • Waar nodig rekening en verantwoording afleggen bij de Rechtbank;
 • Het tot een minimum beperken van de administratie van de nalatenschap. (Dat bereiken wij door standaardisering en een efficiënte professionele aanpak.)

De inboedel, woning en/of andere onroerende zaken

Begeleiding en bemiddeling bij:

 • opruimen en (laten) verkopen van de inboedel;
 • het (laten) ontruimen en/of schoonmaken van de woning;
 • de diverse taxaties;
 • de verkoop van de woning;
 • de verkoop van overige onroerende zaken;
 • beheer van (on)roerende zaken.

Onze opgeleide medewerkers zoals de mediator/ erfeniscoach ofwel erfenisafwikkelaar/ boekhouder/ fiscalist / administratie en notarieel juridisch adviseur zijn hierin de hoofdrolspelers. Door het samenspel van deze professionals wordt de nalatenschap onder toezicht van de notaris op een professionele en efficiënte wijze behandeld.

Executeur

Een executeur is iemand die belast is met de afwikkeling van een nalatenschap. Volgens de Invorderingswet is de executeur hoofdelijk aansprakelijk.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is het afwikkelen van een erfenis en een testament niet meer wat het ooit geweest is. De juridische positie van de betrokkenen bij de erfenis heeft ingrijpende wijzigingen ondergaan. Er zijn steeds meer procedures, waarin de executeur wordt aangesproken. Een rol die je dus niet mag onderschatten!

(Verwachte) onenigheid is een reden waarom het steeds vaker voor komt dat onze notaris wordt benoemd tot executeur in het testament of dat hij wordt inschakelt bij de uitvoering van de taken van de reeds benoemde executeur. Zijn onpartijdigheid en kwalificatie geeft vertrouwen.

Wij maken gebruik van Mijnerfenis.nl