Levenstestament biedt oplossing, of toch niet?

10 maart 2020

De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk gewoon een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan behartigen als ze het zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld door ouderdom, dementie of een hersenbloeding.

Volmacht? Bewind?

Als er geen volmacht aan een partner, kind of goede bekende is gegeven, kan het moment komen dat iemand zelf niet meer wilsbekwaam is. Dan moet er soms bewind aangevraagd worden via de rechter. Hiervoor is een verklaring van een arts nodig. Bijkomend nadeel is dat de bewindvoerder zich jaarlijks en bij grote beslissingen moet verantwoorden bij de rechter. Als er een levenstestament is gemaakt kan iemand door familie en bekenden worden geholpen. Een goede oplossing dus!

Een enkele keer pakt het anders uit. Als de gevolmachtigde zijn taak niet goed uitvoert, kan de persoon die het levenstestament heeft gemaakt daaronder lijden. Familieleden of bekenden die zien dat het niet goed gaat, wenden zich dan soms tot de rechter met de vraag om toch een bewind in te stellen.

Vervallen levenstestament

Onlangs bepaalde de rechter dat een levenstestament moest vervallen. Dat doet de rechter niet zomaar, de gemachtigde moet het wel bont maken. In dit geval was daar sprake van. Een dame had haar broer als gemachtigde aangesteld. De broer en enkele kinderen van de dame waren al jarenlang – over het hoofd van hun zuster en moeder – met elkaar in conflict over onder meer de zorg, de inboedel, de financiën en de administratie. Er was sprake van een groot wantrouwen tussen alle betrokken partijen. De rechter vond dat de belangen van de dame die ooit volmacht had gegeven aan haar broer op deze wijze niet goed werden behartigd, en stelde een professionele bewindvoerder aan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werking van een levenstestament? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor.

Bron: Hof Amsterdam 17 december 2019, nrs. 200.249.552/01 e.a., ECLI:NL:GHAMS:2019:4635.