Levenstestament blijft niet in stand

7 april 2020

De meeste mensen die een levenstestament maken, leggen daarin vast wie hun belangen moet gaan behartigen, ook als ze zelf niet meer wilsbekwaam zijn in de toekomst. Hierdoor houdt men de regie in handen, en wordt voorkomen dat er een bewindvoerder benoemd moet worden door de rechter.

Oude dag goed geregeld

In de meeste gevallen is de oude dag met een levenstestament goed geregeld. De partner, kinderen of een goede bekende kan alle voorkomende zaken regelen. Degene die de volmacht heeft gegeven houdt daarmee zelf de regie in handen, en – vaak nog belangrijker – kan daar gerust over zijn.

Een enkele keer loopt het anders

Een enkele keer loopt het anders, en benoemt de rechter toch een bewindvoerder. Het levenstestament is dan niet meer van toepassing. Zo speelde er onlangs een geval bij de Rechtbank Noord-Holland. De zoon was gemachtigd voor de financiën en de drie kinderen samen voor medische beslissingen. De drie kinderen hebben voortdurend ruzie over de zorg voor moeder. Daarnaast hebben ze ruzie met de zoon die de financiën beheert, als het op de betaling van de zorg aan komt.

Een van de dochters stapt naar de rechter en vraagt bewind aan voor haar moeder. De rechter vindt dat de zorg voor de moeder niet wordt gediend door de ruziënde kinderen en stelt een mentor aan. De zoon mag wel de financiën blijven beheren als gevolmachtigde.

Meer weten?

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden om een gevolmachtigde aan te stellen in een levenstestament? Neem gerust eens contact met ons op!

Bron: Rb. Noord-Holland 18 februari 2020, nr. 8149169 e.v., ECLI:NL:RBNHO:2020:1171.