Levenstestament en volmacht: zo zit dat!

25 januari 2021

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde.

Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is vastgelegd, is dat wanneer u het echt nodig heeft, u niet meer naar de rechtbank hoeft om een bewindvoering aan te vragen.

LET OP! Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament. 

Klik hier voor meer informatie