Te jong of te oud voor een nieuw testament?

9 januari 2020

Veel mensen schuiven het maken van een testament voor zich uit. Heel begrijpelijk natuurlijk, want wie heeft er zin in nadenken over de dood, zeker als het jezelf betreft.

Wilsonbekwaam

Het meest gehoorde argument om het testament nog maar even uit te stellen is: “ik ben nog te jong, dat testament maken komt nog wel”. Toch worden we steeds ouder. En vergeet niet dat u soms een hele hoge leeftijd kunt bereiken, maar toch geen testament meer kunt maken. Dat speelt soms als mensen wilsonbekwaam worden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Communicatie wordt dan vaak moeilijk. De notaris zal geen testament meer met u kunnen maken, als u niet meer in staat bent uw wil over te brengen. Ook in gevallen van dementie wordt het maken van een testament al snel onmogelijk.

Te jong of te ziek of te oud?

Te jong of te ziek zijn kan het maken van een testament soms verhinderen. Maar ook een te hoge leeftijd geeft vaak problemen bij het maken van een testament. Alhoewel iemand misschien nog wel over dagelijkse dingen communiceert en geen aandoeningen heeft kan het zo zijn dat het op hoge leeftijd moeilijker wordt om complexe situaties te overzien.

Die situatie speelde zich af tijdens een rechtszaak in Den Haag. Het Hof Den Haag moest onlangs oordelen over een dame van meer dan 100 jaar oud die haar testament had gemaakt. De erfgenaam die in een eerder testament van de dame stond had de rechtszaak aangespannen. Deze erfgenaam vond dat de hoogbejaarde dame niet meer in staat was om een nieuw testament te maken. Het hof beoordeelt vervolgens het hele proces van totstandkoming van het testament. Het hof komt tot de conclusie dat de dame in verband met haar geestestoestand niet meer in staat was om het testament te maken, zeker nu het een zeer complex testament betrof, waarbij een op te richten stichting tot erfgenaam werd benoemd.

Meer weten?

Door tijdig een testament te maken, kunt u eenvoudig voorkomen dat uw nabestaanden in rechtszaken verwikkeld raken. Als uw omstandigheden daarna veranderen, kunt u uw testament weer bijstellen. Denkt u wel eens na over het maken van uw testament? Kom gerust eens langs om uw ideeën te bespreken.

Bron: S.C. den Engelse, Tijdschrift Erfrecht, 2019, nr. 5; Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:201:2039.