Zorgen om privacy familiebedrijven

30 oktober 2019

Er bestaan grote zorgen bij een groot deel van mkb-ondernemers over de privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden, als het UBO-register wordt ingevoerd. RSM-Nyenrode Instituut heeft daar onderzoek naar gedaan, met deze uitkomst.

Verplicht UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen en rechtspersonen verplicht om hun (in)directe eigenaren te laten registreren in het UBO-register. Het is volgens de EU-richtlijn nodig dat de Ultimate Beneficial Owner (UBO) – de uiteindelijk belanghebbende bij een onderneming of rechtspersoon – zichtbaar wordt voor derden. In Nederland wordt de richtlijn per 2020 geïmplementeerd. Met het register wil de overheid financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering, tegengaan. Wie een belang in een onderneming heeft van meer dan 25%, is verplicht dat te laten registreren in het UBO-register. Een deel van de persoonsgegevens – naam en economisch belang van de UBO – wordt via het register openbaar. In de praktijk betekent het dat gegevens van meer dan 277.000 familiebedrijven openbaar worden.
Dit levert ook volgens de werkgeversvereniging VNO-NCW een te grote inbreuk op voor de privacy van familiebedrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het UBO-register en de gevolgen voor u? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 8/8/19 / RSM-Nyenrode Instituut.