Executeur moest kosten zelf betalen

Een executeur kan doorgaans de kosten die hij maakt ten laste van de nalatenschap brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor benzine, als hij veel kilometers moet maken. 

Procedure 

Onlangs was er een executeur die een advocaat inschakelde in verband met een procedure tegen een dreigende wijziging van de bestemming van een perceel dat tot de nalatenschap behoorde. De erfgenamen gaan procederen tegen de executeur omdat zij vinden dat de executeur deze advocaatkosten zelf moet betalen. Zij krijgen geen gelijk van de rechter. Maar vervolgens vindt de executeur dat – nu hij in het gelijk gesteld is] – hij onterecht advocaatkosten heeft moeten maken om zich tegen de erfgenamen te verweren. 

Geen gelijk 

Het Hof geeft de executeur geen gelijk. Gelet op zijn functie als executeur en de daarbij horende taken had de executeur het ontstaan van deze kosten kunnen voorkomen door zijn functie van executeur naar behoren te vervullen of indien dat voor hem niet mogelijk was ontslag te nemen. Doordat in dit geval de executeur zijn taken niet naar behoren vervulde, waren de erfgenamen genoodzaakt in rechte nakoming daarvan te vorderen. 

De les voor executeurs 

De les voor executeurs is, dat zij zich bij aanvang van hun taak, maar ook tijdens de rit steeds af moeten vragen of zij hun taak nog kunnen overzien. Ook bij het maken van een testament is het goed om met uw beoogd executeur te bespreken, of hij of zij zich tegen de executeurstaak opgewassen voelt. Wij raden u aan om zeker eens in de vijf jaar met uw executeur om tafel te gaan zitten, dan komt de executeur bij overlijden niet voor verrassingen te staan. 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, nr. 200.182.284 (ECLI:NL:GHARL:2019:3552). 

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ontdek al ons nieuws

Meer informatie over scheiden door Van Gogh Notarissen & Adviseurs Zundert.

Concept-testament heeft geen enkele juridische waarde

11 juli 2023

We zijn verhuisd!

11 januari 2023

De notaris is klaar voor de toekomst

17 oktober 2022
Meer informatie over scheiden door Van Gogh Notarissen & Adviseurs Zundert.

Concept-testament heeft geen enkele juridische waarde

11 juli 2023

We zijn verhuisd!

11 januari 2023

De notaris is klaar voor de toekomst

17 oktober 2022